Пенсійні справи

Новини 14 березня 2019 року

СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ ПРИЗНАЧИТИ ШЛЯХОМ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕНСІЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА.
До адвоката Ратушної Р.П. за правничою допомогою звернулася внутрішньо переміщена особа зі скаргами на пенсійний фонд, який відмовився її перевести з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника через її статус внутрішньо переміщеної особи.  При цьому пенсійний фонд відмовився у неї приймати будь-які документи для такого переведення, бо документи видані на тимчасово окупованій території України.
Адвокатом Ратушною Р.П. була проведена клопітка робота щодо розробки стратегії захисту, підготовки позовної заяви. У процесі розгляду справи адвокатом доведено протиправність  дій пенсійного фонду.
Рішенням суду вирішено визнати протиправною відмову Головного управління Пенсійного фонду України в призначенні ОСОБА 1 пенсії по втраті годувальника шляхом переведення її з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та зобов'язати Головне управління пенсійного фонду України призначити шляхом переведення, нарахувати та виплатити ОСОБА 1 пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Новини 25.01.2019 року 

СУД ЗОБОВ'ЯЗАВ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЗАРАХУВАТИ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ ШАХТАРЯ ПЕРІОД РОБОТИ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО АТЕСТАЦІЯ БУЛА ПРОСТРОЧЕНА.
На юридичною допомогою адвоката Ратушної Р.П. звернувся клієнт щодо захисту його порушених при призначенні пенсії. Справа в тому, що роботодавець провів чергову атестацію робочих місць з порушенням п’ятирічного строку на сім місяців пізніше.
Атестація має проводитися у передбачені пунктом 4 Порядку проведення атестації строки, а відповідальність за своєчасність та якість її проведення покладається на керівника підприємства, організації.
Разом з цим, якщо чергова атестація була проведена з порушенням передбачених пунктом 4 Порядку проведення атестації строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації.
Так, Чергова атестація робочих місць на шахті була проведена 08 грудня 2000 року, а попередня – 12 квітня 1995 року.
Клієнт до чергової атестації, проведеної з порушенням передбачених пунктом 4 Порядку проведення атестації строків, виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1, а відтак період його роботи, протягом якого була прострочена атестація, має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації, проведеної 12 квітня 1995 року та атестації проведеної 08 грудня 2000 року.
Суд своїм рішенням захистив порушені права клієнта та зобов’язав Пенсійний фонд України зарахувати клієнту до пільгового стажу для призначення пенсії згідно ст. 13 п. «а», ст.14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» період роботи з 12.04.2000 року по 07.12.2000 року з повним робочим днем підземно та перерахувати пенсію, з урахуванням цього пільгового стажу.

Новини 12.12.2018 року

СУД ЗАРАХУВАВ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ ШАХТАРЯ ПЕРІОД РОБОТИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ ДОВІДКИ, ЩО УТОЧНЮЄ ПІЛЬГОВИЙ СТАЖ, З УРАХУВАННЯМ ПІДВИЩЕНОГО КОЕФІЦІЄНТУ
Адвокат Ратушна Р.П. здійснювала захист порушених прав внутрішньо переміщеної особи на пенсію за віком на пільгових умовах. Пенсійний фонд України відмовив клієнту у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах, пославшись на те, що йому не вистачає пільгового стажу.
Адвокат, вивчивши судову практику, звернулась в інтересах внутрішньо переміщеної особи до суду. У суді було доведено, що стаж роботи клієнта на тимчасово окупованій території України має бути зарахований до пільгового стажу шахтаря без довідки, що уточнює пільговий стаж. При розрахунку стажу судом був врахований підвищений коефіцієнт стажу прохідника.
Рішенням суду зобов’язано Пенсійний фонд України призначити клієнту пенсію за віком на пільгових умовах. На теперішній час клієнт отримує пенсію у максимальному розмірі.
Дякуємо за довіру!

Новини 06.09.2018 року

СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРИЗНАЧИТИ ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ


До адвоката Ратушної Р.П. за юридичною допомогою звернувся клієнт ОСОБА 9 з приводу оскарження відмови пенсійного фонду у призначенні йому пільгової пенсії за віком.
Проблема полягала в тому, що клієнт працював за Списком №2 в КП «ЖЕО №31» на посаді електрогазозварника протягом 3 років. КП «ЖЕО №31» ліквідується, а документи, що підтверджують атестацію робочих місць не збереглися. На цій підставі пенсійний фонд не зарахував до пільгового стажу період роботи клієнта на КП «ЖЕО №31» та відмовив клієнту у призначенні пільгової пенсії за віком за Списком №2 через недостатність стажу.
Дії пенсійного фонду щодо відмови клієнту у призначенні пільгової пенсії за віком були оскаржені адвокатом Ратушною Р.П. до суду. Була пророблена клопітка робота щодо пошуку документів, підтверджуючих атестацію робочого місця електрогазозварника. Такі документи були знайдені.

На підставі знайдених доказів Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу своїм рішенням від 22 грудня 2017 року позов задовольнив та зобов’язав пенсійний фонд призначити клієнту пільгову пенсію за віком по Списку №2.

Новини 09.11.2017 року 

СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРИЗНАЧИТИ ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ ПЕРЕСЕЛЕНЦЮ З ЗОНИ АТО

Доводимо до відома шановних потенційних клієнтів про чергову виграну справу у спорі з управління пенсійного фонду України, яким було відмовлено Клієнту у призначенні йому шахтарської пенсії через відмову у зарахуванні до пільгового стажу періоди його роботи в зоні АТО.

Адвокатом Ратушною Русланою Павліною досконало вивчено проблему, законодавство та судову практику. Внаслідок  кропітливої роботи адвоката Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою від 05 жовтня 2017 року залишив в силі Постанову Жовневого районного суду міста Кривого Рогу від 17 серпня 2017 року, якою зобов’язано  пенсійний фонд зарахувати до пільгового стажу період роботи Клієнта на окупованій території України (зоні АТО) та призначити шахтарську пенсію.

Вітаємо Клієнта з виграною справою та отриманням довгоічікуваної пенсії!

СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ ІЗ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ТРИ КАЛЕНДАРНИХ РОКИ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ РОКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ.

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Руслани Павлівни за правовою допомогою у вирішенні питання перерахунку пенсії, у зв’язку з тим, що для розрахунку пенсії застосовувався показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки за 2007 рік, який становив 1197,91 грн.

Проте застосування показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки за 2007 рік є неправомірним, оскільки має застосовуватись показник середньої заробітної плати за три календарних роки, що передують року призначення пенсії.
До такого висновку у своєму рішенні від 22 жовтня 2016 року прийшов Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу та зобов’язав управління Пенсійного фонду України здійснити перерахунок ОСОБІ 1 призначеної пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески для призначення пенсії за три календарних роки, що передують року призначення пенсії, та здійснити відповідні виплати з урахуванням раніше виплачених сум.

СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРИЗНАЧИТИ ПЕНСІЮ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ З МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ТАКОГО ПРАВА

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна відновила справедливість і захистила порушені права пенсіонера, якому пенсійним фондом було відмовлено у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах згідно п. б ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії з моменту виникнення цього права, а призначив з моменту звернення з заявою про призначення пенсії. Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу визнав протиправними дій пенсійного фонду та зобов’язав призначити пенсіонеру пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до п. б ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» з моменту виникнення такого права.


СУД ЗОБОВ’ЯЗАВ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРИЗНАЧИТИ ПЕНСІЮ ПО ІНВАЛІДНОСТІ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЇЇ РОЗМІРУ

Адвокатом Ратушна Руслана Павлівна надавалась правова допомога у вирішенні питання призначення та виплати пенсії по інвалідності без обмеження максимального її розміру. Пенсійний фонд відмов у перерахунку пенсії по інвалідності, оскільки вона призначається за умовами ст. 29 Закону України «Про пенсійне забезпечення» з обмеженням її максимальними величинами відповідно до статті 19 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Такі розміри на думку пенсійного фонду відповідно становлять 150 та 200 гривень.

Проте Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу зобов’язав Управління пенсійного фонду України здійснити перерахунок  пенсії та нарахувати пенсію по інвалідності ОСОБА без обмеження максимальним розміром. Таким чином розмір пенсії інваліда замість 979, 00грн. становить 4 800, 00 грн.

Покровский район (бывший Жовтневый)
ост. Сухая Балка

телефоны:

моб. тел.: (096) 275-57-80

E-mail: advocatruslana@gmail.com